CHP’li Öztrak: Milletin zenginleşmesi, kral yerine kural olmasına bağlıdırCHP TBMM Grubu tarafından İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen ve 3 gün sürecek olan 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla bugün başladı.  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, toplantıda bulunan milletvekillerine, Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunları çözüm önerilerini anlattı.

”Milletin zenginleşmesi, kral yerine kural olmasına bağlıdır”

Türkiye’de iki krizin aynı anda yaşandığını söyleyen Öztrak; bunlardan ilkinin ekonomik kriz, ikincisinin ise yönetim krizi olduğunu belirtti. Büyüme modelinin tıkandığını söyleyen Öztrak, Temmuz 2018’den beri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarının yok olduğunu, üç Hazine ve Maliye Bakanı, dört Merkez Bankası Başkanı ve beş Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı değiştiğini hatırlattı.

Türkiye’nin jeopolitik konumuna değinen Öztrak, 4,5 saat uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa ve 22 trilyon dolarlık pazara ulaşma olanağı olduğuna dikkat çekti.

”Milletin zenginleşmesi, kral yerine kural olmasına bağlıdır” diyen Öztrak, “Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturarak, demokrasiyi güçlendirerek; hak, hukuk ve adaleti önceleyen bir büyüme stratejisi” vurgusu yaptı.

Öztrak, iktidara geldikleri takdirde hızla atacakları adımları şöyle sıraladı: 

”Strateji ve Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkında Kanun, 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu’nun bağımsızlığı güçlendirecek biçimde revizyonu, Ekonomik Sosyal Konseyin Kuruluşu Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun’un güncel koşullar altında revizyonu, Durum ve Hasar Tespit Komisyonu kurulması hakkında karar çıkartılması, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokacak düzenlemenin yapılması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun şeffaflık ve rekabeti artırma yönünden yeniden tadili için yasa çıkartılması, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kurumu Kanunu’nun güncel koşullar altında revizyonu, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun uluslararası standartlara uyum ve TBMM’nin denetim yetkisini güçlendirecek biçimde revizyonu, Siyasette Etik Kanunu’nun çıkartılması, Devlet Personel Başkanlığı İhdası ve Kamu Personeli Alım Standartları Kanunu çıkartılması.” 

”Milletin vekilini millet seçecek”

Öztrak, CHP’nin iktidara gelmesi halinde yapılacaklarını da şöyle anlattı:

“Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sistem; Cumhurbaşkanı tarafsız olacak, kuvvetler ayrılığı güçlendirilecek. Yeni bir Seçim Yasası çıkacak, milletin vekilini millet seçecek. Siyasi Ahlak Yasası Çıkacak, siyaset kirden arındırılacak. AB 23. ve 24. fasıllara uyum hemen sağlanacak. TBMM’de Bütçe Kesin Hesap Komisyonu kurulacak; harcamalarda şeffaflık ve hesap verebilirlik. Durum ve Hasar Tespit Komitesi kurulacak. Sadakati değil liyakati esas alan Personel Yasası çıkarılacak. Merkez Bankası’nın araç bağımsızlığına müdahale önlenecek. Kamu İhale Kanunu, şeffaflık ve rekabeti artıracak biçimde tadil edilecek.”

”Eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendireceğiz”

Öztrak, ’Ekonomiyi Sıcak Parayla Şişiren Değil Üreterek, Verimlilikle Zenginleştiren Bir Büyüme Stratejisi’ başlığı altında da şunları sıraladı:

“Ekonomide üretim odaklı rekabetçi yaklaşım; eğitim politikalarını çağın gereklerine ve ekonominin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendireceğiz. Karar alma süreçlerinde kamu ve özel kesim arasında yeni ve etkili bir kurumsal iş birliğini sağlayacağız. Strateji ve Planlama Teşkilatını kuracağız. Katılımcı, etkili stratejiler ve planlamayla kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme desteklenecek. Yenilikçiliği, dijital altyapıyı güçlendireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Herkesin erişilebileceği temiz, güvenilir, sürdürülebilir ve çağdaş enerji altyapısını kuracağız. Gıda güvenliğini sağlayacağız, planlı tarımı destekleyeceğiz. Tarımda, sağlıkta ve enerjide kendine yeterli olmak için kamucu politikalar izleyeceğiz. Ekonomik ve Sosyal Konsey; ekonomideki aktörlerle ve sosyal taraflarla istişare. Ulusal Vergi Konseyi; adil bir vergi sistemi.

”Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız”

Yoksulluğa son vereceğiz. Her yaşta sağlıklı ve kaliteli yaşamı güvence altına alacağız. Herkes nitelikli eğitime ulaşabilecek ve yaşam boyu öğrenim fırsatlarından yararlanacak. Herkes ‘insana yakışır işe’ ulaşabilecek. Her türlü kişisel ve bölgesel eşitsizliklerle mücadele edeceğiz. Emeğin milli gelirden hakça pay almasını sağlayacağız. Hiç kimse büyüme sürecinden dışlanmayacak. Doğumdan itibaren fırsat eşitliği. Bu, hızlı ve kesintisiz büyüme için şart. Çalışma hayatındaki düzenlemeler ILO normlarına uyumlu olacak. Aile Destekleri Sigortası’nı kuracağız. Devlet yardımları ‘lütuf’ değil ‘hak’ olacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.”

Öztrak, son olarak, ’Bozmadan, Yok Etmeden Kesintisiz Kalkınma. Sürekli ve Kesintisiz Kalkınma’ başlığı altında şunları anlattı:

“Çevresel sürdürülebilirlik; ekosistem hakkı anayasal bir hak olacak. Paris İklim Anlaşması’na uyumu sağlayacağız. Yeşil finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirleri alacağız. Kurumsal sürdürülebilirlik; kurumları tahrip etmeden, şartlara göre yenileyip güçlendirerek ilerlemek. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesinin derhal kaldırılması gerekiyor. Maliye ve para politikalarının sürdürülebilirliği; bütçe açıklarının kontrolden çıkmasına, kamu borcunun hızla yükselmesine müsaade vermeden büyüme. Çapaların güçlendirilmesi; işlevsiz hale getirilen mevcut çapaların güçlendirilmesi, gerekirse yeni çapaların getirilmesi.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.